Premium Cat Food Made in Germany

CO2-neutral produktion

Effektiv foderproduktion med miljövänliga energikällor

Under de senaste åren har vi investerat ca 500 000 euro i energisparåtgärder och är stolt över vad vi redan har åstadkommit. Men även för de kommande åren har vi satt upp höga mål för mer hållbarhet i hela företaget. Till syvende och sist är det mer meningsfullt att reducera CO2-utsläppen än att kompensera för dem. Det jobbar vi på. Vår fabrik i Wehringen med tillhörande kontorsbyggnad:

För ett CO2-neutralt företag ...

... reducerar vi vår energiförbrukning innan vi kompenserar för den

Produktionsanlage für Hundefutter
Solarfeld in Wehringen neben der Produktionsstätte von Hundefutter
Solarfeld in Wehringen neben der Produktionsstätte von Hundefutter

Vi stödjer klimatskyddsprojekt ...

... möjliggör ett verksamt engagemang för hållbarhet

Trots alla besparingsåtgärder återstår alltid en CO2-utsläppsrest som inte kan reduceras ytterligare. För att kompensera för detta stödjer vi två klimatskyddsprojekt från vår partner myclimate.

Logo der Allianz für Entwicklung und Klima
Logo der Allianz für Entwicklung und Klima