Premium Cat Food Made in Germany

Den optimala andelen kött i kattfoder

Katter är köttätare. Därför är det lämpligt med en hög andel kött i fodret. Men hur bestäms egentligen kötthalten och vilka proteinkällor används?

På grund av katternas speciella ämnesomsättning bör deras helfoder – oavsett om det är torr- eller våtfoder – innehålla mycket kött. Vill du ha kattfoder med hög kötthalt så har du kommit rätt hos Happy Cat. Beroende på recept innehåller vårt foder upp till 88 procent animaliskt protein. Nedan får du lära dig mer om den optimala andelen kött och de enskilda foderingredienserna.

Vad betyder ”kattfoder med en hög köttandel”?

Köttinnehåll i foder definieras som andel animaliskt protein av det totala proteininnehållet. Det finns ingen enhetlig tolkning av begreppet kött. Hur kötthalten i kattfoder beräknas är inte heller klart definierat.

Först och främst kan man dock konstatera att kött inte bara omfattar rent muskelkött, utan allt som kan användas från slaktdjuret eller bytesdjuret: Brosk, ben, inre organ, mag-tarminnehåll, hud och päls. Förutom protein och fett ger detta kompletta paket essentiella mineraler som kalcium samt spårämnen, vitaminer, fibrer och kolhydrater. Muskelkött ger även B-vitaminer, fosfor och järn.

En jämförelse: Ett typiskt bytesdjur ger rovdjuret mycket mindre muskelkött än vi är medvetna om. I genomsnitt har en mus endast 20 procent muskelkött, en kanin har runt 30 procent. Genom ett fullständigt utnyttjande av bytet – vilket våra katter implementerar perfekt ur ekologisk och etisk synvinkel – garanteras en säker försörjning av rovdjuret med alla näringsämnen. Även med fodersorterna från Happy Cat får din katt allt den behöver.

Olika råvarukällor: animaliskt och vegetabiliskt protein

För att direkt och neutralt kunna jämföra kattfoder måste köttinnehåll som animaliskt protein av det totala proteininnehållet definieras av tillverkaren. Det totala proteininnehållet i ett foder, det så kallade totala proteinet eller råproteinet, bestäms med hjälp av ”Weender-analysen”. Dessa inkluderar två råvarukällor: animaliskt och vegetabiliskt protein. Beroende på sort ger spannmål och andra kolhydratkällor ett naturligt proteininnehåll på mellan 8 och 14 procent förutom kostfiber och kolhydrater. Har du någonsin lagt märke till begreppen ”vegetabiliskt proteinextrakt” eller ”proteinisolat” på livsmedelsförpackningar? Det är växtprotein i högkoncentrerad form.

Ett kattfoder med 80 procent kötthalt innebär att den största delen av fodret till 80 % kommer från slaktdjuret och endast 20 % innehåller växtprotein."

Tillverkarens information om kötthalten i kattfoder i detalj

För att du ska få en bättre bild av tillverkarens information, följer här ett exempel på ett kattfoder med en specificerad kötthalt på 70 procent:

lamm 51 % (varav lamm 28 %*, torkat lamm 16 %**, lammfett 8 %***), hela gröna ärtor, färsk gädda (8 %)*, torkad sill (7 %)**, färska inälvor från anka (4 %)*, potatis, örter... * färskt, ** torkat, ***fett ≠ kött

Om du räknar ihop siffrorna kan du konstatera att de 70 procent som anges är korrekta. Men: Endast 40 procent av ingredienserna är färska. På grund av den naturliga vattenhalten i färskt kött väger det dock betydligt mer än torkade ingredienser. Om dessa ingredienser också torkades skulle deras andel krympa till bara 13 procent. Det är också viktigt att veta att rent fett inte räknas till kötthalten. Det framställs på liknande sätt som hemmagjort ister genom att bukköttet och annan fettvävnad från slaktdjuret hettas upp och fettet som rinner av samlas upp separat – det är därför redan bearbetat och kan inte räknas till köttandelen. I det här exemplet återstår endast drygt hälften av den angivna kötthalt på 70 procent i receptet om man betraktar det kritiskt:

23 % (torkade ingredienser) + 13 % (färska ingredienser omräknat utifrån vattenhalten i torkade ingredienser) = 36 %

Ytterligare information om kötthalten i kattfoder

För att lista de ingredienser som används i fodret skiljer man på grupp- och enskilda deklarationer. I gruppdeklarationen sammanfattas ingredienserna till en råvarugrupp:

  • ”Kött och animaliska biprodukter” (alla ingredienser som kommer från djuret) 
  • ”Spannmål och vegetabiliska biprodukter” (alla vegetabiliska ingredienser) 

Mängdangivelser av en viss ingrediens anges därför ofta inom parentes i procent. Denna procentangivelse avser då den exakta andelen av denna ingrediens inom respektive råvarugrupp.

Ett exempel: Angivelsen ”Kött och animaliska biprodukter (20 % fjäde rfä)” innebär att andelen fjäderfä i denna grupp är 20 procent. Det framgår dock inte från vilka djur de resterande 80 procenten kommer. Den enskilda deklarationen delar däremot upp alla foderingredienser som används enskilt och du kan se exakt vad som finns i fodret till din katt. Är din katt matsmältningskänslig? Då passar ett foder med enskild deklaration, eftersom det ger dig tryggheten att ingredienserna i receptet inte bara förändras obemärkt. Du vet därför exakt vad som finns i fodret till din katt och tillverkaren måste följa de angivelser som ges.

Hur anger Happy Cat foderingredienserna eller kötthalten?

Vi på Happy Cat använder oss endast av den enskilda deklarationen för vårt torrfoder. Med exemplet Happy Cat Culinary Land-Ente kan vi förtydliga sammansättningen:

ankprotein* (20 %), potatisflingor, torkad potatis, fjäderfäprotein**, animaliskt fett (inklusive fjäderfä), köttmjöl, solrosolja (2,4 %), lignocellulosa, fiskhydrolysat*, betmassa* (avsockrad), rapsolja (0,6 %), jäst*, äppelpressrest* (0,4 %), morötter (0,25 %), tång, linfrö (0,2 %), cikoriapulver (0,15 % = 0,1 % inulin), ärtflingor (0,13 %), rödbetspulver (0,13 %), musselkött* (0,05 %), jäst* (extrakt, 0,02 % = 0,0032 % MOS);

*) torkad, **) torkad, delvis hydrolyserad
*Köttinnehållet i detta foder är 20 procent – vid första anblicken kanske det inte verkar så mycket, men om ankan skulle användas som färsk ingrediens skulle av 25 procent redan vara 75 procent protein. Färska ingredienser väger nämligen upp till två tredjedelar mer än torkade ingredienser på grund av vattnet i vävnaderna.

Drei Trockenfutterpackungen und drei Nassfutterbeutel der Produktlinie Happy Cat Culinary
Drei Trockenfutterpackungen und drei Nassfutterbeutel der Produktlinie Happy Cat Culinary

Vad måste det stå på kattfoderförpackningen?

Det kan vara väldigt förvirrande att jämföra foder. Men för att du ska ha möjlighet att kontrollera reklampåståenden föreskriver en lagreglering att de exakta mängderna av alla specialingredienser som tillverkaren annonserar på förpackningen också måste anges i sammansättningen. Ytterligare angivelser anges frivilligt. Var därför gärna kritisk när du väljer rätt foder: Vid första anblicken driver uppgifter om färska köttingredienser upp kötthalten, men de måste räknas om så som visas i följande bild.

Vi vill ange vår fodersammansättning så exakt som möjligt för dig. Det innebär att vi inte bara anger vad vi enligt lag är skyldiga att ange, utan vi delar även upp de övriga ingredienserna. Därigenom vill vi gärna skapa mer transparens för dig, så att du vet vad som finns i vårt torrfoder för din fyrbenta vän och i vilken andel. Om du har ytterligare frågor om detta tema och vårt foder till din katt, tveka inte att kontakta oss - vi bistår dig gärna med råd för att välja ett foder med optimalt köttinnehåll för din älskling.