Premium Cat Food Made in Germany

Integritetspolicy

Om inget annat anges nedan krävs inte enligt lag eller avtal att dina personuppgifter tillhandahålls, och det är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Att inte tillhandahålla uppgifterna får inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information ges i de efterföljande behandlingarna. ”Personuppgifter” är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vårt webbhotell/IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på sidan som besöks, datum och tid för besöket, IP-adressen, mängden överförda data och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1.f GDPR utifrån vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa en problemfri drift av vår webbplats och förbättra vårt erbjudande.

Kontakt

Ansvarig/dataskyddsombud

Kontakta oss om du vill. Kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för databehandlingen finns i vår redaktionsruta. Vårt dataskyddsombud når du direkt på: [email protected]

Kontakt via e-post på kundens initiativ

Om du initierar en affärskontakt med oss​via e-post kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning du har gjort dem tillgängliga. Databehandlingen tjänar till att behandla och besvara din kontaktförfrågan. Om kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning vid köpintresse, framtagning av offert) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1.b GDPR. Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1.f GDPR utifrån vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din förfrågan. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6.1.f GDPR. Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Insamling och behandling vid användning av kontaktformuläret

Om du använder kontaktformuläret kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning du har gjort dem tillgängliga. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt. Om kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning vid köpintresse, framtagning av offert) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1.b GDPR. Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1.f GDPR utifrån vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din förfrågan. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6.1.f GDPR. Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

WhatsApp Business 

Om du kontaktar oss för affärer via WhatsApp använder vi WhatsApp Business-versionen från WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; ”WhatsApp”). Om du befinner dig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillhandahålls denna tjänst av WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Databehandlingen tjänar till att behandla och besvara din kontaktförfrågan. För detta ändamål samlar vi in och behandlar ditt mobiltelefonnummer som lagrats i WhatsApp, ditt namn om det tillhandahållits och annan data i den utsträckning som du tillhandahållit dem. Vi använder en mobil enhet för tjänsten, i vars adressbok endast data från användare lagras som har kontaktat oss via WhatsApp. En överföring av personuppgifter till WhatsApp, utan att du redan har gett ditt samtycke till WhatsApp, sker inte. Dina data överförs av WhatsApp till Meta Platforms Inc.-servern i USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns att se på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de. Om kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning vid köpintresse, framtagning av offert) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1.b GDPR. Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1.f GDPR utifrån vårt övervägande berättigade intresse av att tillhandahålla en snabb och enkel kontakt och att svara på din förfrågan. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6.1.f GDPR. Vi använder endast dina personuppgifter för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning. Du kan hitta mer information om användarvillkoren och dataskydd vid användningen av WhatsApp på[https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service och https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy\\\](https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service och https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy).

Kundkonto beställningar

Kundkonto

När du öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Syftet med databehandling är att förbättra din köpupplevelse och att förenkla orderhanteringen. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1.a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Ditt kundkonto kommer då att raderas.

Insamling, bearbetning och utlämnande av personuppgifter vid beställningar

När du gör en beställning samlar vi bara in och behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullfölja och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för att ingå avtalet. Om uppgifterna inte tillhandahålls kan inget avtal ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1.b GDPR och är nödvändig för ingå ett avtal med dig. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till exempelvis de fraktbolag och dropshipping-leverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer du valt. I samtliga fall följer vi strikt lagkraven. Dataöverföringens omfattning är begränsad till ett minimum.

Recensioner reklam

Kundrecensioner med köparsigill

Vi använder verktyget för kundrecensioner med köparsigill från Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig) på vår webbplats. Efter din beställning ser vi gärna att du betygsätter och kommenterar ditt köp hos oss. För detta ändamål kommer vi att skriva ett e-postmeddelande till dig. Vi använder då det tekniska systemet från leverantören av verktyget för kundrecensioner med köparsigill som en del av orderhanteringen. Dina uppgifter kommer att behandlas antingen med ditt samtycke eller på grundval av vårt berättigade intresse. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1.a GDPR med ditt samtycke, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till att ta emot recensionsförfrågan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda motsvarande länk i e-postmeddelandet, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Din e-postadress kommer sedan att tas bort från e-postlistan. Behandling utan uttryckligt samtycke sker på grundval av artikel 6.1.f GDPR från det berättigade intresset av sanningsenliga, verifierade recensioner av våra tjänster i samband med direktreklam. För detta ändamål skickar vi en elektronisk recensionsförfrågan för egna varor eller tjänster som du redan har köpt av oss. Den kommer att skickas till den e-postadress som vi fått från dig i samband med försäljningen av varor eller tjänster. Recensionsförfrågan skickas endast om du inte har invänt mot denna användning av din e-postadress. Du kan när som helst invända mot användningen genom att meddela oss detta. Kontaktuppgifter för att utöva invändningen finns i redaktionsrutan. Du kan också använda den för ändamålet avsedda länken i recensionsförfrågan. Det tillkommer inga kostnader för detta förutom överföringskostnaderna enligt grundtarifferna. De personuppgifter som lagras i detta sammanhang i det tekniska systemet för verktyget för kundrecensioner med köparsigill kommer att raderas 3 månader efter den varuleverans som registrerats för recensionen.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev

Oavsett avtalshantering använder vi din e-postadress uteslutande för egna annonseringsändamål för att skicka nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1.a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer sedan att tas bort från e-postlistan. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring som en del av orderhanteringen. En överföring till annan tredje part sker inte.

Användning av e-postadressen för att skicka direktreklam

Vi använder din e-postadress, som vi fått vid försäljningen av varor eller tjänster, för elektronisk överföring av reklam för egna varor eller tjänster som liknar dem, som du redan har köpt av oss, i den mån du har inte invänt mot denna användning. Tillhandahållandet av e-postadressen är nödvändigt för att ingå avtalet. Om uppgifterna inte tillhandahålls kan inget avtal ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1.f GDPR utifrån vårt övergripande berättigade intresse av direktreklam. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att meddela oss. Kontaktuppgifter för att utöva invändningen finns i redaktionsrutan. Du kan också använda den för ändamålet avsedda länken i reklam-e-postmeddelandet. Det tillkommer inga kostnader för detta förutom överföringskostnaderna enligt grundtarifferna.

Fraktbolag

Vidarebefordran av e-postadressen till fraktbolag för information om fraktstatus

Vi vidarebefordrar din e-postadress till fraktbolaget som en del av avtalshanteringen, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta under beställningsprocessen. Syftet med överföringen är att informera dig om fraktstatus via e-post. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1.a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss eller fraktbolaget, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Betaltjänstleverantör

Användning av PayPal

Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPals integritetspolicy. Du hittar den på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. Om en användare öppnar en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras när webbplatsen öppnas igen. Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies sätts och individuellt bestämma om du vill acceptera dem och förhindra lagring av cookies och överföring av de data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan när som helst raderas. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning. Du kan använda länkarna nedan för att ta reda på hur du hanterar (inklusive avaktivering) cookies i de viktigaste webbläsarna:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Tekniskt nödvändiga cookies

Om inte annat anges nedan i integritetspolicyn använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du har bytt sida och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte. Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 25.2 den tyska dataskyddlagen för telekommunikation och telemedier (TTDSG). Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1.f GDPR utifrån vårt övergripande berättigade intresse att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet samt en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande. Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Användning av Cookie Consent Manager från Shopware

Vi använder Cookie Consent Manager från shopware AG (Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen; ”Shopware”) på vår webbplats. Verktyget gör det möjligt för dig att ge samtycke till databehandlingen via webbplatsen, i synnerhet inställningen av cookies, och att använda din ångerrätt för samtycken som redan har lämnats. Databehandlingen tjänar syftet att inhämta och dokumentera nödvändiga samtycken till databehandlingar och därmed följa rättsliga skyldigheter. I detta syfte kan cookies användas. Användarinformation, inklusive din IP-adress, samlas in och överförs till Shopware. En överföring av dessa uppgifter till annan tredje part sker inte. Uppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6.1.c GDPR. Du kan hitta mer information om dataskydd på Shopware på: https://www.shopware.com/de/datenschutz/.

Analys annonsspårning

Användning av Google Analytics

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”) på vår webbplats. Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla övriga tjänster som har att göra med webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören. Följande information kan bland annat samlas in: IP-adress, datum och tid för sidbesöket, klicksökväg, information om den webbläsare du använder och den enhet du använder, besökta sidor, referens-URL (webbplats från vilken du gick in på vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. Den IP-adress som förmedlas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte samman med andra uppgifter från Google. Google Analytics använder tekniker som cookies, webblagring i webbläsaren och räknepixlar, som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen som skapas härigenom överförs i regel till en server i USA som tillhör Google och lagras där. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns att se på: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina uppgifter. Dina uppgifter kan av Google länkas med andra uppgifter, såsom din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsdata från andra enheter och alla andra uppgifter som Google har om dig. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Då förkortas din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsländer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av § 25.1.1 TTDSG i kombination med artikel 6.1.a GDPR. Dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1.a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Du kan hitta mer information om användarvillkoren och dataskydd på https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på https://www.google.de/intl/de/policies/ samt på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.Use of the Shopware Cookie Consent Manager

We use the Cookie Consent Manager of shopware AG (Ebbinghoff 10, D-48624 Schöppingen, Germany; "Shopware") on our website. The tool enables you to give your consent to data processing via the website, in particular to set cookies, as well as to make use of your right of revocation for consents already given. The data processing serves the purpose of obtaining and documenting necessary consents to data processing and thus to comply with legal obligations. Cookies may be deployed for this purpose. User information, including your IP address, is collected and transmitted to Shopware. This data will not be passed on to any other third parties. The data processing is carried out on the basis of Article 6(1)(c) GDPR to comply with a legal obligation. For more information about Shopware’s privacy policy, please visit: https://www.shopware.com/de/datenschutz/.

Användning av Hotjar

Vi använder analysverktyget från Hotjar Ldt på vår webbplats. (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; ”Hotjar”). Databehandlingen tjänar syftena behovsbaserad design, optimering och analys av vår webbplats. Verktyget används för att genom stickprov registrera besökarnas rörelser på webbplatsen. Detta skapar en logg över musrörelser, rullningsbeteende, vistelsetid och klick på webbplatsen (så kallad värmekarta). För detta ändamål använder Hotjar bland annat cookies. Följande information kan bland annat samlas in: IP-adress (i anonymiserad form), information om den enhet du använder (skärmstorlek, enheter, unik enhetsidentifierare), information om den webbläsare du använder, platsdata (endast land), föredraget språk för visning av webbplatsen, använt operativsystem. Detaljerad information om de cookies som används, deras funktion och lagringsperiod finns här: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies Utifrån dessa data skapas användarprofiler under en pseudonym. Uppgifterna används inte för att personligen identifiera besökaren på webbplatsen och kombineras inte med personuppgifter från bäraren av pseudonymen. Det är enligt avtal inte tillåtet för Hotjar att sälja insamlad information till andra tredje parter. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat utifrån lämpliga skyddsåtgärder. Hotjar ger dig på begäran ytterligare information om de åtgärder som vidtagits. Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av § 25.1.1 TTDSG i kombination med artikel 6.1.a GDPR. Dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1.a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Mer information om dataskydd vid användning av Hotjar hittar du här: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish

Användning av Facebook-pixeln

Vi använder remarketingfunktionen ”Custom Audiences” från Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ”Facebook”) på vår webbplats. Meta Platforms Ireland och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina uppgifter som sker när tjänsten integreras och för överföringen av dessa uppgifter till Facebook. Detta är baserat på ett avtal mellan oss och Meta Platforms Ireland om gemensam behandling av personuppgifter, i vilket respektive ansvarområden definieras. Avtalet finns tillgängligt på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Enligt detta är vi särskilt ansvariga för att uppfylla informationsskyldigheterna enligt artikel 13, 14 GDPR, för att uppfylla säkerhetskraven i artikel 32 GDPR med avseende på korrekt teknisk implementering och konfiguration av tjänsten samt för att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 33, 34 GDPR i den mån ett personuppgiftsintrång påverkar våra skyldigheter enligt det gemensamma behandlingsavtalet. Meta Platforms Ireland ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i enlighet med artiklarna 15–20 GDPR, att följa säkerhetskraven i artikel 32 GDPR med avseende på tjänstens säkerhet och skyldigheterna enligt artiklarna 33 och 34 GDPR, i den mån ett personuppgiftsintrång påverkar Meta Platforms Irelands skyldigheter enligt det gemensamma behandlingsavtalet. Syftet med applikationen är att rikta sig till besökare på webbplatsen med intressebaserad reklam på det sociala nätverket Facebook. För detta ändamål har Facebook-remarketingtaggen implementerats på webbplatsen. Denna tagg används för att upprätta en direkt anslutning till Facebooks servrar när du besöker webbplatsen. Information skickas till Facebook-servern om vilken av våra sidor du har besökt. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du besöker det sociala nätverket Facebook kommer du då att se personligt anpassade, intressebaserade Facebook-annonser. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns att se på: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av § 25.1.1 TTDSG i kombination med artikel 6.1.a GDPR. Dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1.a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Du kan hitta mer information om Facebooks insamling och användning av data, dina rättigheter och möjligheter i detta avseende för att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsmeddelanden på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Användning av Google Ads konverteringsspårning

Vi använder onlineannonseringsprogrammet ”Google Ads” på vår webbplats och i detta sammanhang konverteringsspårning (utvärdering av besök). Googles konverteringsspårning är en analystjänst från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google). Om du klickar på en annons som placerats av Google kommer en cookie för konverteringsspårning att placeras på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att du har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en egen cookie. Som ett resultat av detta finns det inget sätt som cookies kan spåras via Ads-kunders webbplatser. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik. Den ger för oss det totala antalet användare som har klickat på en av våra annonser och omdirigerats till en sida med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information med vilken användare kan identifieras personligen. Dina uppgifter överförs eventuell till Google LLCs servrar i USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns att se på: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://business.safety.google/adscontrollerterms/. Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av § 25.1.1 TTDSG i kombination med artikel 6.1.a GDPR. Dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1.a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Du hittar mer information och Googles integritetspolicy på: https://www.google.de/policies/privacy/

Plugins och annat

Användning av Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”) på vår webbplats. Denna applikation hanterar JavaScript-taggar och HTML-taggar som i synnerhet används för att implementera spårnings- och analysverktyg. Databehandlingen tjänar syftet behovsbaserad design och optimering av vår webbplats. Google Tag Manager själv lagrar inte några cookies eller behandlar några personuppgifter. Den gör det dock möjligt att utlösa ytterligare taggar som kan samla in och behandla personuppgifter. Du kan hitta mer information om användarvillkoren och dataskydd här.

Användning av sociala insticksprogram

Vi använder insticksprogram för sociala nätverk på vår webbplats. Integreringen av sociala insticksprogram och den databehandling som sker i processen tjänar syftet att optimera reklam för våra produkter. När sociala insticksprogram är integrerade upprättas en länk mellan din dator och servrarna hos den sociala nätverksleverantören och insticksprogrammet visas på sidan genom ett meddelande till din webbläsare, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta. Både din IP-adress och informationen om vilka av våra sidor du har besökt överförs till leverantörens server. Detta gäller oavsett om du är registrerad eller inloggad på det sociala nätverket. Överföring sker även för användare som inte är registrerade eller inte inloggade. Om du är ansluten till ett eller flera av dina sociala nätverkskonton samtidigt, kan den insamlade informationen även tilldelas dina motsvarande profiler. När du använder insticksprogramfunktionerna (t.ex. genom att trycka på knappen) tilldelas även denna information ditt användarkonto. Du kan förhindra denna tilldelning genom att logga ut från dina sociala mediekonton innan du besöker vår webbplats och innan du aktiverar knapparna. Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av § 25.1.1 TTDSG i kombination med artikel 6.1.a GDPR. Dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1.a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. De sociala nätverk som nämns nedan är integrerade i vår webbplats med hjälp av sociala insticksprogram. Du kan hitta mer detaljerad information om omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av uppgifterna samt dina rättigheter och möjligheter i detta avseende för att skydda din integritet i de länkade dataskyddsmeddelandena från leverantörerna. Facebook fråbn Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland), Meta Platforms Ireland och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina uppgifter och överföringen av dessa uppgifter till Facebook som sker när tjänsten integreras. Detta är baserat på ett avtal mellan oss och Meta Platforms Ireland om gemensam behandling av personuppgifter, i vilket respektive ansvarområden definieras. Avtalet finns tillgängligt på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Enligt detta är vi särskilt ansvariga för att uppfylla informationsskyldigheterna enligt artikel 13, 14 GDPR, för att uppfylla säkerhetskraven i artikel 32 GDPR med avseende på korrekt teknisk implementering och konfiguration av tjänsten samt för att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 33, 34 GDPR i den mån ett personuppgiftsintrång påverkar våra skyldigheter enligt det gemensamma behandlingsavtalet. Meta Platforms Ireland ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i enlighet med artiklarna 15–20 GDPR, att följa säkerhetskraven i artikel 32 GDPR med avseende på tjänstens säkerhet och skyldigheterna enligt artiklarna 33 och 34 GDPR, i den mån ett personuppgiftsintrång påverkar Meta Platforms Irelands skyldigheter enligt det gemensamma behandlingsavtalet. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns att se på: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Du kan hitta mer information om Facebooks insamling och användning av data, dina rättigheter och möjligheter i detta avseende för att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsmeddelanden på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Användning av Google reCAPTCHA

Vi använder reCAPTCHA från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”) på vår webbplats. Förfrågan tjänar syftet att skilja mellan inmatning från en människa och automatiserad maskinbearbetning. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till Google och användas där. Dessutom kommer IP-adressen och eventuell annan information som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten att överföras till Google. Dessa data behandlas av Google inom EU och kan även överföras till Google LLC-servrar i USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns att se på: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av § 25.1.1 TTDSG i kombination med artikel 6.1.a GDPR. Dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1.a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Du kan hitta mer information om Google reCAPTCHA och den tillhörande integritetspolicyn på: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html sowie https://www.google.com/privacy.

Användning av GoogleMaps

Vi använder GoogleMaps-kartor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ”Google”) på vår webbplats. Funktionen möjliggör visuell framställning av geografisk information och interaktiva kartor. Google samlar också in, behandlar och använder data från besökare på webbplatsen när sidorna som GoogleMaps-kartor är integrerade i öppnas. Dina uppgifter kan även komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns att se på: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av § 25.1.1 TTDSG i kombination med artikel 6.1.a GDPR. Dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1.a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. För mer information om hur Google samlar in och använder data, se Googles dataskyddsmeddelanden på https://www.google.com/privacypolicy.html. Där kan du även ändra dina inställningar i dataskyddscentret så att du kan hantera och skydda dina uppgifter som behandlas av Google.

Användning av YouTube

Vi använder funktionen för att bädda in YouTube-videor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”YouTube”) på vår webbplats. YouTube är ett dotterbolag till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Funktionen visar videor som är lagrade på YouTube i en iFrame på webbplatsen. Då är alternativet ”Utökat dataskyddsläge” aktiverat. YouTube sparar ingen information om besökare på webbplatsen. Först när du tittar på en video skickas information om den till YouTube och lagras där. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns att se på: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av § 25.1.1 TTDSG i kombination med artikel 6.1.a GDPR. Dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1.a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Du kan hitta mer information om YouTubes och Googles insamling och användning av data, dina rättigheter och möjligheter i detta avseende för att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsmeddelanden på https://www.youtube.com/t/privacy.

Den registrerades rättigheter och lagringstid

Lagringstid

Efter slutförandet av avtalet kommer uppgifterna initialt att lagras under garantiperiodens varaktighet, sedan med hänsyn till lagstadgade lagringsperioder, i synnerhet skatte- och handelsrättsliga, och raderas sedan efter att perioden har löpt ut, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Den registrerades rättigheter

Om de juridiska kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artikel 15 till 20 GDPR: Rätt till information, till rättelse, till radering, till begränsning av behandling, till dataportabilitet. Dessutom har du enligt artikel 21.1 GDPR rätt att invända mot behandlingen baserat på artikel 6.1 f GDPR samt mot behandling i direktreklamsyfte.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter inte behandlas lagligt. Du kan framföra ett klagomål bland annat till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss, som du når under följande kontaktuppgifter: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) Promenade 18 91522 Ansbach, Tyskland Tel. +49 981 1800930 Fax: +49 981 180093800 E-post: [email protected]

Rätt att göra invändningar

Om den personuppgiftsbehandling som anges här är baserad på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1.f GDPR, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av skäl som uppstår från din speciella situation med verkan för framtiden. Efter att en invändning har framförts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas om vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. Efter att invändningen har framförts kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.

Senaste uppdatering: 29.11.2022